mohafa logo
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

بررسی انواع سطح استیل و کاربرد هر یک از آن‌ها

انواع سطح استیل

استیل علاوه بر صنعت و کارخانه در زندگی روزمره انسان نیز پرکاربرد است. این ماده آلیاژی به واسطه همین کاربرد زیاد در ساختارها و ترکیب‌های مختلفی به تولید می‌رسد. استیل‌های تولیدی در جهان با نقطه نظرهای متفاوتی قابلیت دسته‌بندی شدن دارند که قیمت، کاربرد و… آن‌ها را مشخص می‌کند. یکی از مواردی که بین استیل‌ها […]