mohafa logo
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

چه چیزی فولاد ضد زنگ را ضد زنگ می‌کند؟

فولاد ضد زنگ

فولاد ضد زنگ آلیاژی حاوی آهن با حداقل 10.5 درصد کروم است. کروم لایۀ نازکی از اکسید (Cr2O3) را روی سطح فولاد تشکیل می‌دهد که به آن “لایۀ غیرفعال” می‌گویند. این امر از خوردگی فولادها جلوگیری می‌کند. افزایش درصد کروم باعث مقاومت بیشتر در برابر خوردگی می‌شود. فولاد زنگ نزن را ضد زنگ می‌نامند زیرا […]