mohafa logo
جستجو کردن
بستن این جعبه جستجو.

کاربرد استیل در کشاورزی چیست؟

استیل در کشاورزی

  تقریبا در همه ادوات کشاورزی از داس و بیلچه گرفته تا ماشین‌های عظیم شخم‌زنی از ماده‌ای آلیاژی با ویژگی‌های مناسب به نام استیل استفاده می‌شود.  میزان استفاده از این ماده در هر وسیله کشاورزی متفاوت است اما مطمئنا می‌توان آن را از مواد مهم در صنعت کشاورزی دانست. ترکیبات تشکیل‌دهنده استیل سبب‌شده تا آن […]